Back to News

Do you live in North Wales? FREE online courses for all residents! Posted on 23 Sep 2020

understanding your child solihull approach

Do you live in North Wales?
FREE online courses for all residents!

Evidenced based & accredited

  1. Understanding Pregnancy, Labour, Birth and your Baby – for everyone around the baby (Mums, Dads, Grandparents, friends and relations). Written by Registered Midwives, Infant Feeding Specialists and NHS Professionals

  2. Understanding your Baby – for everyone around the baby, supporting you and the new arrival. Written by Psychologists, Psychotherapists and Health Visitors

  3. Understanding your Child – Popular online course about being the best parent, grandparent or carer. Award winning with trusted content

  4. Understanding your Teenagers Brain (short course) – Find out what happens to the brain in adolescence and how this explains some of the changes you may have noticed about their behaviour

To access these FREE courses please go to: www.inourplace.co.uk - Access code: NWSOL

For technical enquiries please go to: Solihull.approach-parenting@heartofengland.nhs.uk

For any questions/enquires please e-mail: nwsol@wales.nhs.uk

https://www.facebook.com/Solihull-Approach-Gogledd-Cymru-North-Wales

https://twitter.com/SolihullNWales

Ydach chi’n byw yng Ngogledd Cymru?
Cyrsiau AM DDIM ar lein i drigolion!

Yn seiliedig ar dystiolaeth ac wedi'u hachredu.

  1. Deall Beichiogrwydd, Esgor, Genedigaeth a'ch Babi - i bawb o amgylch y babi (Mamau, Tadau, Neiniau a Fheidiau, ffrindiau a pherthnasau). Ysgrifennwyd gan Bydwragedd Cofrestredig, Arbenigwr Bwydo Babanod a Gweithwyr Proffesiynol o GIG

  2. Deall eich Babi – i bawb o amgylch y babi, er mwyn cefnogi chi a'ch newydd ddyfodiad. Ysgrifennwyd gan Seicolegwyr, Seicotherapyddion ac Ymwelwyr Iechyd

  3. Deall eich Plentyn – Cwrs ar-lein poblogaidd am fod y rhiant, nain neu daid neu ofalwr gorau. Sydd wedi ennill gwobr sydd gyda cynnwys cymeradwy

  4. Deall ymennydd eich plentyn yn ei harddegau (cwrs byr) – esbonio beth sy'n digwydd i'r ymennydd yn ystod glasoed a sut mae hyn yn esbonio rhai o'r newidiadau y gallech fod wedi sylwi arnynt yn eu hymddygiad

I gael mynediad at y cyrsiau hyn am ddim ewch i: www.inourplace.co.uk - Cod mynediad: NWSOL

Ar gyfer ymholiadau technegol, ewch i: Solihull.approach-parenting@heartofengland.nhs.uk

Ar gyfer unrhyw gwestiynau/ymholiadau, anfonwch e-bost: nwsol@wales.nhs.uk

https://www.facebook.com/Solihull-Approach-Gogledd-Cymru-North-Wales

https://twitter.com/SolihullGCymru

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!