Back to News

Wellness Together Posted or Updated on 11 Jan 2024

Your Health Needs

Health Services
What health services would you like more of? Are you able to access health services locally?

Your Views
We would like to gather your views on local health needs...
What are the biggest health issues in your area?

Older People
What services would benefit our agingpopulation?
How can we reach our older population?

Diabetes
Are you aware of the increase in Diabetes in our community?
Are you aware of the possible consequence of lifestyle choices?

Wellbeing
How can we work better with communities and each other?
How can we take a more joined-up approach?

Mental Health
Is Mental Health a growing issue in your community?
Where would you go for support with Mental Health issues?

https://www.smartsurvey.co.uk/s/ArolwgWrecsamSirYFflintSurveyWrexhamFlintshire01X3QR/


Eich Anghenion Iechyd

Gwasanaethau Iechyd
Pa wasanaethau iechyd hoffech chi gael mwy ohonynt?
Ydych chi'n gallu cael gafael ar wasanaethau iechyd yn lleol?

Eich Barn Chi
Hoffem gasglu eich barn aranghenion iechyd lleol.....
Beth yw'r materion iechydmwyaf yn yn eich ardalchi?

POBL Hyn
Pa wasanaethau fyddai ofudd i'n poblogaeth sy'nheneiddio?
Sut allwn ni gyrraedd ein poblogaeth hŷn?

Diabetes
Ydych chi'n ymwybodol o'rcynnydd mewn Diabetesyn ein cymuned?
Ydych chi'n ymwybodol oganlyniad posibldewisiadau ffordd o fyw?

Llesiant
Sut allwn ni weithio'n wellgyda chymunedau a'ngilydd?
Sut allwn ni gymrydagwedd fwycydgysylltiedig?

Iechyd Meddwl
A yw Iechyd Meddwl ynfater sy'n achosi pryder yneich cymuned?
Ble fyddech chi'n myndam gefnogaeth gydamaterion Iechyd Meddwl?

https://www.smartsurvey.co.uk/s/ArolwgWrecsamSirYFflintSurveyWrexhamFlintshire01X3QR/

Local Services
Macmillan
Cancer Support
Motability
Local Services
Macmillan
Cancer Support
Motability