Back to News

Antiviral/Antibody treatment Posted or Updated on 11 Jan 2024

Some people are now eligible to receive antiviral and antibody treatments for NHS patients at greater risk from severe COVID-19.

There are 2 ways in which you can receive antiviral treatments:

  • as part of your standard care if you are at highest risk of severe COVID-19 and extremely vulnerable
  • through a UK wide antiviral study called PANORAMIC available to COVID-19 positive patients over 50 or 18-49 with underlying health conditions

Antivirals will be used alongside the vaccine, which still remains our most effective tool.

To find out whether you are eligible for COVID-19 treatments or participation in a UK-wide antiviral study visit gov.wales/covid-19-treatments


Mae rhai pobl bellach yn gymwys i dderbyn triniaethau gwrthfeirysol a gwrthgorff ar gyfer cleifion y GIG sydd mewn mwy o berygl o COVID-19 difrifol.

Mae dwy ffordd y gallwch dderbyn triniaethau gwrthfeirysol:

  • fel rhan o'ch gofal safonol os ydych chi yn y risg uchaf o COVID-19 difrifol ac yn hynod fregus
  • trwy astudiaeth wrthfeirysol ledled y DU o'r enw PANORAMIC  sydd ar gael i gleifion cadarnhaol COVID-19 dros 50 neu 18-49 sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol

Bydd cyffuriau gwrthfeirysol yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â'r brechlyn, sef ein teclyn mwyaf effeithiol o hyd.

I ddarganfod a ydych chi'n gymwys i gael triniaethau COVID-19 neu gymryd rhan mewn astudiaeth wrthfeirysol ledled y DU, ewch i  llyw.cymru/triniaethau-covid-19

Local Services
Macmillan
Cancer Support
Motability
Local Services
Macmillan
Cancer Support
Motability