Back to News

The NHS Wales Respiratory Apps for patients Posted on 23 Sep 2020

The NHS Wales Respiratory Apps for patients.  We have created a suite of apps to help manage your respiratory condition

Cynllun personol
Personalised plan
Popeth sydd ei
angen arnoch chi yng
nghledr eich llaw
Everything you need
in the palm of your
hand
Monitro a chofnodi
Monitor & record
Cadw golwg ar eich
symptomau a’ch
canlyniadau profion
Keep track of your
symptoms and test
results
Cyngor a chymorth
Advice & support
Cael cyngor
defnyddiol os bydd
eich symptomau’n
gwaethygu
Get helpful advice
if your symptoms
get worse
Fideos addysgol
Educational videos
Fideos cyfarwyddiadol ac
ysbrydoledig sydd wedi’u
cyflwyno gan arbenigwyr
yng Nghymru
Instructional & inspirational
videos delivered by
experts in Wales

 

Dewiswch yr ap sy’n eich cefnogi chi neu’ch plentyn
Rhagor o wybodaeth yn: https://healthhub.wales/cy/

Choose the app that supports you or your child
More information at: https://healthhub.wales

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!